Neden Kurumumuz?

1997 yılından günümüze sektörün içerisinde bulunan Ayhan Sezer Yağ ve Gıda Endüstrisi Ticaret Limited Şirketi, insana saygı anlayışını benimsemiştir. Bu sebeple de çalışanlarımızın kendilerine olan saygıları, bizim iş ahlâkı anlayışımızın merkezindedir. 

Çalışanlarımızın profesyonel hayatı bizim için önemlidir. Kurumun bugüne kadar edinmiş olduğu tecrübeler ile birlikte; çalışanların kendi tecrübelerinin şirket ile karşılıklı, daimi gelişimi ve etkileşimi esasına göre bir yapılanmayı esas alırız. Başka bir deyişle, çalışanın profesyonel hayattaki gelişimine katkı sağlamakla mükellef olduğumuz bilinciyle kurum birikimlerinin aktarımında bulunulur; çalışandan bu birikimi en üst düzeye çıkararak bunu iş sahasına yansıtması bekleriz. Dolayısıyla, çalışanlarımız kendilerine olan saygıyı, işlerine olan saygıyı ortak bir potada eritebilmektedir.